Aon Ghlaoch Amháin 

Beirtear gach Críostaí faoi dhó. An chéad uair, tagann beatha an duine trína thuismitheoirí. An dara huair, tagann an bheatha tríd an mbaiste.

Bíonn cnuasach tíolacthaí ag gach breith, ag gach beatha.

Ní é dath na súl amháin a fhaightear ónar dtuismitheoirí ach is uathu a eascraíonn ár meon.Téitear isteach i gclann Chríost sa bhaiste agus cothaítear síol ár gcreideamh.

Is é an dúshlán a bhíonn romhainn sna luathbhlianta na tíolacthaí a fhaightear ag an dá bhreith sin a aimsiú. Bíonn tionchar ag an gcaidreamh a bhíonn againn lenár dtuismitheoirí, le múinteoirí, le cairde, leis an eaglais agus leis an bparóiste orainn go léir maidir leis an tuiscint a fhaighimid orainn féin agus an treo a ghlacaimid inár saol.

B’fhéidir gurb é an tuiscint a bhíonn againn sna luathbhlianta sin ná go mbraitheann ár sonas ar shlí le seirbhís a thabhairt.

B’fhéidir go mothaíonn tusa gairm laistigh den bhraistint leathan sin cuidiú le daoine eile an Dea-Scéal a mhaireachtáil.

Leid go bhfuil an sagartóireacht mar ghairm agat?